SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • godziny pracy

REWITALIZACJA
12-09-2017

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023


Program rewitalizacji
Uchwała
Załacznik09-08-2017

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji14-07-2017

Konsultacje społeczne


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w dyskusji i uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023, stanowiącego dokument bazowy do prowadzenia rewitalizacji w naszej gminie.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Adaptacje i remonty budynków czy zagospodarowanie przestrzeni publicznej to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia i rozwiazywaniem problemów społecznych, co mogą zapewnić działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Celem Konsultacji jest zebranie od wszystkich interesariuszy rewitalizacji (czyli mieszkańców obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i pozostałych zainteresowanych) uwag, opinii i propozycji odnośnie prowadzenia rewitalizacji w Gminie Latowicz w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023.

  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 lipca 2017 r. do dnia 20 lipca 2017r. w formie:
 • uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w p. 15 Urzędu Gminy Latowicz
  Wypełniony formularz konsultacji będzie można przekazywać w terminie od dnia 14 lipca 2017 r. do dnia 20 lipca 2017 r.:
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Latowiczu (w sekretariacie p.11 lub w pokoju nr 15),
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: g-socko@gmina-latowicz.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz
  Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023 będzie dostępny od dnia 14 lipca 2017 r.
 • w siedzibie Urzędu Gminy w Latowiczu, p.15
 • na stronie internetowej gminy www.gmina-latowicz.pl oraz w zakładce „Rewiatalizacja”
 • pod niniejszym ogłoszeniem

W toku konsultacji społecznych zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz odbędzie się spotkanie konsultacyjne w dniu 18 (wtorek) o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Latowiczu ul. Rynek 607-07-2017

Konsultacje społeczneSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w dyskusji i uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023, stanowiącego dokument bazowy do prowadzenia rewitalizacji w naszej gminie.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Adaptacje i remonty budynków czy zagospodarowanie przestrzeni publicznej to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia i rozwiazywaniem problemów społecznych, co mogą zapewnić działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Celem Konsultacji jest zebranie od wszystkich interesariuszy rewitalizacji (czyli mieszkańców obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i pozostałych zainteresowanych) uwag, opinii i propozycji odnośnie prowadzenia rewitalizacji w Gminie Latowicz w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023.

  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 lipca 2017 r. do dnia 20 lipca 2017r. w formie:
 • uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w p. 15 Urzędu Gminy Latowicz
  Wypełniony formularz konsultacji będzie można przekazywać w terminie od dnia 14 lipca 2017 r. do dnia 20 lipca 2017 r.:
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Latowiczu (w sekretariacie p.11 lub w pokoju nr 15),
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: g-socko@gmina-latowicz.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz
  Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023 będzie dostępny od dnia 14 lipca 2017 r.
 • w siedzibie Urzędu Gminy w Latowiczu, p.15
 • na stronie internetowej gminy www.gmina-latowicz.pl oraz w zakładce „Rewiatalizacja”
 • pod niniejszym ogłoszeniem

W toku konsultacji społecznych zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz odbędzie się spotkanie konsultacyjne w dniu 18 (wtorek) o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Latowiczu ul. Rynek 619-06-2017

Konsultacje społeczneSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w dyskusji i uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących ponownego wyznaczenia w naszej gminie obszaru zdegradowanego i obszaru do przeprowadzenia rewitalizacji w toku prac nad poprawą Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Adaptacje i remonty budynków czy zagospodarowanie przestrzeni publicznej to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia i rozwiazywaniem problemów społecznych, co mogą zapewnić działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Celem Konsultacji jest zebranie od wszystkich zainteresowanych rewitalizacją (czyli interesariuszy rewitalizacji) uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji na terenie Gminy Latowicz.

  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 26 czerwca 2017 r. w formie:
 • uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w p. 15 Urzędu Gminy Latowicz
  Wypełniony formularz konsultacji będzie można przekazać w terminie od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 26 czerwca 2017r.:
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Latowiczu (w sekretariacie p.11 lub w pokoju nr 15),
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: g-socko@gmina-latowicz.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz
  Materiały tj. opracowanie pn. "Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Latowicz", formularz konsultacji będą dostępne od dnia 19 czerwca 2017 r.:
 • w siedzibie Urzędu Gminy w Latowiczu, p.15
 • na stronie internetowej gminy www.gmina-latowicz.pl oraz w zakładce "Rewiatalizacja"


02-06-2017

Konsultacje społeczneSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w dyskusji i uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących ponownego wyznaczenia w naszej gminie obszaru zdegradowanego i obszaru do przeprowadzenia rewitalizacji w toku prac nad poprawą Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Adaptacje i remonty budynków czy zagospodarowanie przestrzeni publicznej to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia i rozwiazywaniem problemów społecznych, co mogą zapewnić działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Celem Konsultacji jest zebranie od wszystkich zainteresowanych rewitalizacją (czyli interesariuszy rewitalizacji) uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji na terenie Gminy Latowicz.

  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 2 czerwca 2017 r. do dnia 8 czerwca 2017 r. w formie:
 • uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w p. 15 Urzędu Gminy Latowicz
  Wypełniony formularz konsultacji będzie można przekazać w terminie od dnia 2 czerwca 2017 r. do dnia 8 czerwca 2017r.:
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Latowiczu (w sekretariacie p.11 lub w pokoju nr 15),
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: g-socko@gmina-latowicz.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz
  Materiały tj. opracowanie pn. „Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Latowicz”, formularz konsultacji będą dostępne od dnia 2 czerwca 2017 r.:
 • w siedzibie Urzędu Gminy w Latowiczu, p.15
 • na stronie internetowej gminy www.gmina-latowicz.pl oraz w zakładce "Rewiatalizacja"

INFORMACJA O UNIEWŻNIENIU KONSULTACJI 09.06.2017

W związku z wystąpieniem okoliczności skutkujących zmianą obszaru zdegradowanego i rewitalizacji , ponownym opracowaniem modelu delimitacji oraz diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji postanawia się o unieważnieniu konsultacji społecznych prowadzonych w dniach 02.06.2017 r. – 08.06.2017 r.

Jednocześnie informujemy ,że ponowne konsultacje Diagnozy obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla potrzeb opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz będą prowadzone w dniach od 16 czerwca 2017 r. do 23 czerwca 2017r.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.28-09-2016

Obwieszczenie Wójta Gminy LatowiczWójt Gminy Latowicz podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz16-09-2016

OGŁOSZENIEw sprawie wyników konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Latowicz22-08-2016

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY LATOWICZ DO ROKU 2023Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w dyskusji i uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz do roku 2023, stanowiącego dokument bazowy do prowadzenia rewitalizacji w naszej gminie.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Adaptacje i remonty budynków czy zagospodarowanie przestrzeni publicznej to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia i rozwiazywaniem problemów społecznych, co mogą zapewnić działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Celem Konsultacji jest zebranie od wszystkich zainteresowanych rewitalizacją (czyli interesariuszy rewitalizacji) uwag, opinii i propozycji odnośnie prowadzenia rewitalizacji w Gminie Latowicz w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji do roku 2023.

  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 25 sierpnia 2016 r. do dnia 5 września 2016 r. w formie:
 • uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji,
 • ankiet,
 • spotkań konsultacyjnych.
  Wypełniony formularz konsultacji będzie można przekazywać w terminie od dnia 25 sierpnia 2016 r. do dnia 5 września 2016 r.:
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Latowiczu (w sekretariacie p.11 lub w pokoju nr 15),
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: g-socko@gmina-latowicz.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz
  Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz do roku 2023 będzie dostępny do dnia 5 września 2016 r.:
 • w siedzibie Urzędu Gminy w Latowiczu, p.15
 • na stronie internetowej gminy www.gmina-latowicz.pl oraz w zakładce "Rewiatalizacja"

Najbliższe spotkanie ws. projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz do roku 2023 odbędzie się w dniu 5 września (poniedziałek) o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Wielgolesie22-08-2016

Konsultacje - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz.Wójt Gminy Latowicz informuje o zamiarze prowadzenia konsultacji społecznych w toku prac nad Opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz. Konsultacje dotyczyły będą projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Latowicz. Projekt dokumentu-Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z formularzem do składania uwag, zostanie podany do publicznej wiadomości w wersji elektronicznej na stronie www.gmina-latowicz.pl w zakładce "Rewitalizacja" oraz udostępnione do wglądu w p. 15 Urzędu Gminy Latowicz Planowany termin rozpoczęcia konsultacji 29.08.2016 r.
Podstawa prawna: Uchwała nr XVII/111/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Latowicz.
Lokalny Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446 z późn zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Obszar do rewitalizacji

Jest to obszar, na którym występuje wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej, a jednocześnie będzie to obszar, który ma istotne znaczenie dla rozwoju Gminy Latowicz i gmina planuje na tym obszarze prowadzić działania rewitalizacyjne Obszar do rewitalizacji może składać się z podobszarów rewitalizacji. Obszar do rewitalizacji nie może zajmować więcej niż 20% powierzchni gminy oraz 30% ogółu jej mieszkańców.
Rewitalizacja

Rewitalizacja stanowi proces trwałego wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.


29-07-2016

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w dyskusji i uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia w naszej gminie obszaru zdegradowanego i obszaru do przeprowadzenia rewitalizacji

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Adaptacje i remonty budynków czy zagospodarowanie przestrzeni publicznej to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia i rozwiazywaniem problemów społecznych, co mogą zapewnić działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Celem Konsultacji jest zebranie od wszystkich zainteresowanych rewitalizacją (czyli interesariuszy rewitalizacji) uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Latowicz.

  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 29 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. w formie:
 • uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji,
 • spotkań konsultacyjnych.
  Wypełniony formularz konsultacji będzie można przekazywać w terminie od dnia 29 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r.:
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Latowiczu (w sekretariacie p.11 lub w pokoju nr 15),
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: g-socko@gmina-latowicz.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz
  Materiały tj. opracowanie pn. „Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Latowicz” oraz mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, formularz konsultacji będą dostępne od dnia 29 lipca 2016 r.:
 • w siedzibie Urzędu Gminy w Latowiczu
 • na stronie internetowej gminy www.gmina-latowicz.pl w zakładce Rewiatalizacja

Informacja o terminach spotkań konsultacyjnych zostanie zamieszczona wkrótce.