SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

POŁOŻENIE GMINY LATOWICZ

Gmina Latowicz położona jest w południowo-wschodniej części Mazowsza, na pograniczu dwóch regionów geograficznych: Kotliny Warszawskiej na zachodzie i Wysoczyzny Siedleckiej na wschodzie w odległości 27 km od Mińska Mazowieckiego, 45 km od Siedlec i 70 km od Warszawy. Siedzibą Gminy jest niewielka miejscowość Latowicz położona na wzniesieniu, które otaczają zewsząd podmokłe łąki rozciągające się nad rzeką Świder i jej odnogami. Miejscowość zajmuje powierzchnię 25,73 km2, co stanowi 22,47% obszaru całej Gminy, wynoszącego 114,15 km2.

W skład Gminy wchodzą następujące miejscowości: Borówek, Budy Wielgoleskie, Budziska, Chyżyny, Dąbrówka, Dębe Małe, Generałowo, Gołełąki, Kamionka, Latowicz, Oleksianka, Redzyńskie, Stawek, Strachomin, Transbór, Waliska, Wężyczyn, Wielgolas.

Panorama Latowicza z lotu ptaka

Panorama Latowicza z lotu ptaka Panorama Latowicza z lotu ptakaGmina Latowicz liczy 5584 mieszkańców ( wg stanu na 01.01.2008 r.) co stanowi ok. 4% mieszkańców powiatu mińskiego. Gęstość zaludnienia tego terenu wynosi 49 osób na 1 km2. Miejscowość Latowicz zamieszkuje 1406 mieszkańców, co stanowi 25,17% ogółu ludności gminy. Gmina od północy graniczy z Gminą Cegłów, a od południa z Gminą Borowie. Od zachodu sąsiadami są Gminy Siennica i Parysów, od północnego-wschodu zaś Gmina Mrozy, od wschodu Gmina Wodynie.

Położenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki zarówno pieszej, jak i rowerowej. Osoby lubiące wodę mogą pokusić się o spływ niewielką, lecz bardzo urokliwą rzeką Świder. Ponadto na terenie gminy znajdują się rozległe tereny bagien i moczarów zakwalifikowane do obszarów chronionego krajobrazu.Gminy sąsiadujące z gminą Latowicz