SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE
09-02-2021

Regulamin rekrutacji do Samorządowego Żłobka w Wielgolesie

Zarządzenie Dyrekrota Samorządowego Żłobka w Wielgolesie w sprawie wprowadzenie regulaminu rekrutacji do Samorządowego Złobka

Zarządzenie + załączniki


Nabór dzieci do samorządowego żłobka w Wielgolesie

Z dniem 08 stycznia 2019 roku rozpoczyna się nabór dzieci do Samorządowego Żłobka w Wielgolesie. Ze świadczeń w pierwszej kolejności mogą korzystać dzieci zamieszkujące Gminę Latowicz, matek samotnie wychowujące dzieci, rodziców pracujących, uczących się w trybie dziennym lub znajdujących się w nagle trudnej sytuacji życiowej. Żłobek będzie sprawował opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 rok życia. Ilość miejsc ograniczona – 40 dzieci.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy żłobka w formie świadczenia opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – 1 lutego 2019 r.

Zapisu dokonują rodzice lub opiekun prawny poprzez złożenie Karty zapisu dziecka dostępnej poniżej i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu.

Kartę należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu. Informacje o przyjęciu dziecka do żłobka otrzymają rodzice od Dyrektora żłobka.


Informacja

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków oraz klubów dziecięcych o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Latowicz muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

 Informuje się również, że problemy techniczne związane z wysyłaniem wniosków za pośrednictwem PIU Emp@tia należy zgłaszać do Departamentu Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, e-mail: sekretariat.DI@mrpisp.gov.pl, tel: 22 661 18 00 lub ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel.: 22 529-06-60 lub

Załączniki do wniosków:

Wszelkie wymagane przy składaniu e-wniosku załączniki np. pozytywna opinia komendanta Państwowej Straży Pożarnej, pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego czy zaświadczenie o niekaralności itp. należy zeskanować i załączyć do elektronicznego wniosku o wpis do rejestru wniosku.

Opłaty:

Opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 800 zł. Należy ją uiścić na konto UG w Latowiczu nr rachunku: 81 9226 0005 0040 0552 2000 0010. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy załączyć do elektronicznego wniosku o wpis do rejestru.