SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • godziny pracy

KOMPETENCJE NA START II - Latowicz

Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Latowiczu

  Projekt pt. „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Latowiczu” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Latowicz i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2019. Wartość projektu: 409 133,15 zł, w tym wkład własny: 21 251,25 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:
 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • rozwój kompetencji 13 nauczycieli (12K);
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 327 306,52 zł

  W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
 • Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język angielski
 • Język rosyjski
 • Laboratorium kodowania
 • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 • Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 • Wycieczki
 • Pokazy naukowe
 • Warsztaty z robotyki
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe
  • a także szkolenia dla nauczycieli:
  • Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
  • Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
  • Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.