SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

PRZEBUDOWA DOMU WIEJSKIEGO

tablica informacyjna nt. domu wiejskiego

W latach 2019-2021 r. Gmina Latowicz realizowała kolejny projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Odbioru inwestycji dokonano w czerwcu 2021r. Jest to operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn. „Przebudowa Domu Wiejskiego w Latowiczu”, mająca na celu mająca na celu udostępnienie mieszkańcom infrastruktury społeczno-kulturalnej w okresie 5 lat od otrzymania płatności końcowej , współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Operacja dotyczy przebudowy budynku po dawnej „aptece” w Latowiczu wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia zostały wykonane następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, dach, strop, schody, podłoga, ściany, okna i drzwi, tynki wewnętrzne, malowania, tynki zewnętrzne malowanie elewacji, instalacje sanitarne, elektryczne i inne , taras.
Od strony południowej zaprojektowano taras. Budynek domu wiejskiego wyposażono w instalację fotowoltaiczną o mocy 5,5kW
Efekty operacji: Budynek objęty projektem pełni funkcje społeczno-kulturalne. . Budynek ma być miejscem spotkań dla lokalnej społeczności gdzie będą mogli spędzać wolny czas. W przebudowanym obiekcie rozpoczął działalność klub Senior+. W budynku znajdzie się miejsce dla działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz Orkiestry Strażackiej i innych grup nieformalnych. Obiekt został przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, zwłaszcza poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wykonano podjazd dla wózków i zakupiono schodołaz. Wartość uzyskanego dofinansowania: 500 000,00 zł.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał opracowany przez Urząd Gminy Latowicz