SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • godziny pracy

ODDZIAŁ GMINNY ZWIĄZKU OSP RP

W dniu 28 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół w Latowiczu odbył się X Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Latowiczu. W Zjeździe uczestniczyli: delegaci, członkowie ustępującego Zarządu, przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego, Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz zaproszeni goście.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu (Wójt Gminy Latowicz) Bogdan Świątek-Górski. Uczcił chwilą ciszy działaczy Związku, którzy zmarli w okresie kadencji. Następnie przedstawił kandydatów na przewodniczącego Zjazdu: Jerzego Cegiełkę i sekretarza Zjazdu: Krzysztofa Borówek.

Powołano Prezydium w składzie: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie (Starosta Miński) Antoni Jan Tarczyński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim Jarosław Ufnal, Doradca ds. Bezpieczeństwa Starosty Mińskiego Andrzej Belkiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu (Wójt Gminy Latowicz) Bogdan Świątek-Górski, Dyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu (Radna Powiatu Mińskiego) Joanna Papińska, Przewodniczący Rady Gminy Latowicz Jan Domański.

Powołano następujące składy komisji:

 1. Komisja Mandatowa:
  • Przewodniczący - Paweł Całka
  • Sekretarz - Piotr Gromulski
  • Członek - Tomasz Zwierz
 2. Komisja Wyborcza:
  • Przewodniczący - Mirosław Dziugieł
  • Sekretarz - Sebastian Dziugieł
  • Członek - Mariusz Gańko
 3. Komisja Uchwał i Wniosków:
  • Przewodniczący - Marek Piwowarczyk
  • Sekretarz - Adam Sabak
  • Członek - Tadeusz Nieprzecki

Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowicz złożył Prezes Bogdan Świątek-Górski, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu złożył Przewodniczący Jerzy Cegiełka. Na podstawie złożonych sprawozdań Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Na Zjeździe dokonano dekoracji zasłużonych druhów z OSP Chyżyny. Złoty Znak Związku OSP RP wręczono druhowi Marianowi Borówek długoletniemu prezesowi (ponad 30 lat). Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa wręczono druhom Sławomirowi Rogowskiemu i Ryszardowi Pazura. Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa wręczono następującym druhom: Łukaszowi Śluzek, Mirosławowi Gryglas, Markowi Kaczorek, Mariuszowi Gańko, Wiesławowi Gańko, Grzegorzowi Gańko, Markowi Duszczyk, Tomaszowi Gajowniczek, Wojciechowi Olko i Łukaszowi Pielasa. Dekoracji dokonali: Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie i Jarosław Ufnal – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu w składzie:

 1. Prezes - Bogdan Świątek-Górski
 2. Wiceprezes - Paweł Kania
 3. Wiceprezes - Janusz Reda
 4. Komendant gminny - Halina Laskus
 5. Sekretarz - Krzysztof Borówek
 6. Skarbnik - Krystyna Piętka
 7. Członek prezydium - Wiesława Proczka
 8. Członek zarządu - Andrzej Gajowniczek
 9. Członek zarządu - Paweł Grabowski
 10. Członek zarządu - Adam Kieliszczyk
 11. Członek zarządu - Witold Kłos
 12. Członek zarządu - Mirosław Listopad
 13. Członek zarządu - Władysław Mroczek
 14. Członek zarządu - Zygmunt Parzyszek
 15. Członek zarządu - Kazimierz Świątek
Wybrano Komisję Rewizyjną Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu w składzie:
 1. Przewodniczący - Paweł Całka
 2. Wiceprzewodniczący - Tadeusz Szczepańczyk
 3. Sekretarz - Jerzy Cegiełka
Wybrano przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mińsku Mazowieckim w składzie:
 1. Paweł Kania,
 2. Halina Laskus
 3. Paweł Grabowski
Wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mińsku Mazowieckim w składzie:
 1. Krzysztof Borówek
 2. Władysław Mroczek
 3. Paweł Niedek
 4. Wiesława Proczka
 5. Janusz Reda
W posiadaniu OSP Budy Wielgoleskie znajduje się prawdopodobnie, jednyny w Polsce oraz na świecie, w pełni działający egzemplarz pojazdu Star 20.