SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

WIADOMOŚCI LATOWICKIE

Informacja - zakaz mieszania popiołu i odpadów zielonych

Informuje się, iż obowiązuje bezwzględny zakaz mieszania popiołu i odpadów zielonych z pozostałymi odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym.

Zakaz mieszania popiołu i odpadów zielonych z pozostałymi odpadami dotyczy zarówno mieszkańców, którzy gromadzą odpady w sposób selektywny, jak również mieszkańców, którzy zdeklarowali się odpadów nie segregować.

Przeprowadzone podczas zbiórek odpadów kontrole wykazały duże nieprawidłowości. Popiół oraz odpady zielone mieszkańcy najczęściej gromadzili w czarnych workach razem z pozostałościami po segregacji lub razem z odpadami niesegregowanymi, w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny.

Popiół należy gromadzić w workach szarych/bezbarwnych, natomiast odpady zielone w workach brązowych. Worki przekazywane są przez firmę zbierającą odpady, jak również dostępne są w Urzędzie Gminy.

Podczas najbliższej zbiórki odpadów (w grudniu) oraz kolejnych zostaną przeprowadzone szczegółowe kontrole. W przypadku stwierdzenia, że popiół i odpady zielone zostały zmieszane z pozostałymi odpadami, firma odbierająca odpady odmówi odbioru tych odpadów i pozostawi worek/pojemnik do ponownego przesegregowania.