SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

WIADOMOŚCI LATOWICKIE
15-01-2014

Spotkanie spawozdawcze OSP

W dniu 8 stycznia 2014 r. w remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Latowiczu. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: dh Antoni Jan Tarczyński Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego, dh. Andrzej Belkiewicz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mińsku Mazowieckim, dh. mł. bryg. Artur Zalewski Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP W Mińsku Mazowieckim, Jan Domański Przewodniczący Rady Gminy Latowicz, Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP, prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy Latowicz.

Prezes Zarządu Bogdan Świątek-Górski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu oraz jednostek OSP za rok 2013. Ze sprawozdania wynika, że w 2013 roku przeprowadzono szkolenie podstawowe strażaków ratowników, zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze i turniej piłki nożnej OSP. Druhowie z terenu Gminy Latowicz uczestniczyli w Powiatowym Dniu Strażaka,IX Mazowieckich Zawodach Sikawek Strażackich, Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych Śmigiel 2013 oraz Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Mińsku Mazowieckim.

Na terenie gminy Latowicz w 2013 roku miało miejsce kilkanaście miejscowych zagrożeń tj. podtopienia, wyłamane drzewa, wypadki drogowe. Pożary ścierniska, nieużytków, kotłowni oraz stodoły. Najwięcej wyjazdów odnotowała jednostka z OSP Latowicz – 30 i OSP Redzyńskie – 10, pozostałe jednostki wyjeżdżały średnio 1 – 3 razy w roku.

Z budżetu Gminy Latowicz w roku 2013 na Ochotnicze Straże Pożarne została wydana kwota 163 976 zł, na którą składało się zakup paliwa, remonty sprzętu pożarniczego, remonty remiz, zakup sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia oraz badania lekarskie strażaków

W czasie zebrania ustalono terminy zebrań walnych sprawozdawczych w poszczególnych OSP oraz omówiono przygotowanie i wypełnienie dokumentacji na zebrania.

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU