SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - AKTUALNOŚCI


01-02-2016

WYKLUCZENIE CYFROWE – MODERNIZACJA KOMPUTERÓW

W dniach 11-15 grudnia 2015r została przeprowadzona modernizacja sprzętu komputerowego, użyczonego 55 Beneficjentom Ostatecznym oraz 3 Jednostkom Podległym. Komputery osób biorących udział w projekcie zostały zaopatrzone w 4 GB pamięci operacyjnej oraz wydłużono ważność licencji na program antywirusowy. W ramach modernizacji osoby biorące udział w projekcie otrzymały również dodatkowe klawiatury i myszki komputerowe. Modernizacja komputerów użyczonych jednostkom podległym-szkołom polegała na instalacji pamięci operacyjnej 4 GB, subskrypcji licencji na program komputerowy oraz wymianie akcesoriów.28-12-2015

WYKLUCZENIE CYFROWE – SZKOLENIA

W dniu 6 listopada 2015 r. w Zespole Szkół w Latowiczu koordynator projektu Pan Andrzej Andrzejewski przeprowadził szkolenie którego tematem było praktyczne wykorzystanie komputera i Internetu w życiu codziennym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bankowości internetowej. Prowadzący poruszył również temat bezpieczeństwa w Internecie. Szkolenie skierowane było do wszystkich zainteresowanych ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej działania 8.3 POIG. Do udziału w szkoleniu zaproszono Beneficjentów Ostatecznych projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz".03-03-2014

WYKLUCZENIE CYFROWE – konferencja

W dniu 22.02.2014 r. w Zespole Szkół w Latowiczu odbyła się konfferencja poświęcona realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz", w ktorej uczestniczyli: radni, sołtysi, dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół z terenu gminy oraz pozostali mieszkańcy gminy Latowicz.10-02-2014

WYKLUCZENIE CYFROWE – SZKOLENIA

W dniu 8 lutego rozpoczęły się szkolenia dla Beneficjentów Ostatecznych. Dwie osoby z każdego gospodarstwa domowego, zakwalifikowanego do udziału w projekcie wezmą udział w 10 godzin zajęć szkoleniowych. Zajęcia mają charakter praktyczny. Tematyka szkoleń obejmuje podstawowe zagadnienia związane z obsługą komputera i Internetu. Szkolenia odbywać się będą w Zespole Szkół w Latowiczu.

Harmonogram szkoleń
Harmonogram20-12-2013

WYKLUCZENIE CYFROWE – DOSTAWA SPRZĘTU I INSTALACJA INTERNETU

Informujemy, że w dniu 20.12.2013 r. rozpoczęła się dostawa komputerów oraz podłączanie do Internetu Jednostek Podległych (Zespołu Szkół w Latowiczu, Zespołu Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie, Szkoły Podstawowej w Dębem Małym) oraz Beneficjentów Ostatecznych projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz”.16-12-2013

WYKLUCZENIE CYFROWE – PODPISANIE UMOWY

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Latowiczu została zawarta umowa pomiędzy Gminą Latowicz reprezentowana przez Wójta Gminy Latowicz a Computer Group Pakt Sp. J.-wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Przedmiotem umowy jest Dostawa komputerów, podłączenie do Internetu oraz usługi w ramach projektu pn: ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz”.13-12-2013

WYKLUCZENIE CYFROWE – REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja uczestników do projektu pn. ‘Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz” w uwagi na nie wpłynięcie wystarczającej liczby zgłoszeń zostaje przedłużona do dnia 20 grudnia 2013 r. do godz. 15.00.Informujemy jednocześnie, że w związku z przedłużeniem rekrutacji oraz decyzją Komisji Rekrutacyjnej dot. zwiększenia punktacji os. niepełnosprawnych z dniem 13 grudnia 2013 r. zostaje zmieniony Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Zmieniony regulamin
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie02-12-2013

WYKLUCZENIE CYFROWE – REKRUTACJA

Informujemy, że w dniu 2 grudnia 2013 r. rozpoczęła się rekrutacja 55 uczestników projektu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz”. Osoby spełniające co najmniej jedno z kryteriów określonych w regulaminie, zainteresowane udziałem zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Formularze należy składać osobiście do biura projektu w Urzędzie Gminy w Latowiczu p.15. Rekrutacja potrwa do 13 grudnia 2013 r. do godz. 15.00 Proces rekrutacji i warunki uczestnictwa określa regulamin. Wnioskodawca przewiduje możliwość przedłużenia rekrutacji w przypadku nie wpłynięcia wystarczającej ilości zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami do pobrania w zakładce Rekrutacja29-11-2013

WYKLUCZENIE CYFROWE – REKRUTACJA

Informujemy, że w dniu 2013-11-29 Zarządzeniem Wójta Gminy Latowicz został wprowadzony Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz”. Regulamin określa proces rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR.

Zarządzenie - Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie25-09-2013

WYKLUCZENIE CYFROWE – REKRUTACJA

Informujemy, że w dniu 2013-09-25 Zarządzeniem Wójta Gminy Latowicz została powołana Komisja Rekrutacyjna oraz określony regulamin pracy komisji, której zadaniem będzie opracowanie regulaminu, oraz przeprowadzenie naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz.

Zarządzenie - powołanie Komisji Rekrutacyjnej25-09-2013

WYKLUCZENIE CYFROWE – POWOŁANIE ZESPOŁU

Informujemy, że w dniu 2013-09-25 Zarządzeniem Wójta Gminy Latowicz został powołany Zespół Zarządzający w celu realizacji projektu pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz”. W skład zespołu wchodzą pracownicy Urzędu Gminy w Latowiczu: pracownik ds. koordynacji projektu, pracownik ds. księgowości projektu, pracownik ds. obsługi inwestycji i informatyk projektu.

Zarządzenie - powołanie Zespołu ZarządzającegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
”Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”