SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • godziny pracy

OSP Aktualności
14-01-2020

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Latowiczu

W dniu 10 stycznia 2020 r. w Latowiczu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Latowiczu. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: dh Antoni Jan Tarczyński Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, dh st. bryg. Paweł Parobczak Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim, Bogdan Świątek-Górski Wójt Gminy Latowicz, Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP, prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy Latowicz.

  Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Paweł Kania, który przywitał przybyłych gości, następnie złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu oraz jednostek OSP za rok 2019 z którego wynika, że w 2019 roku:
 • zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz ćwiczenia jednostek OSP,
 • strażacy brali udział w uroczystościach kościelnych i świeckich,
 • uczczono 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego,
 • udział pocztów sztandarowych OSP w uroczystościach 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości,
 • jednostki OSP otrzymały dofinansowania z MSWiA tzn. 5000+, za które zakupiono mundury wyjściowe, mundury koszarowe, węże tłoczne i ssawne, obuwie strażackie, hełmy i inne do zawodów sportowo-pożarniczych.
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował wymianę dachu na garażu OSP Chyżyny,

Prezes Antoni Jan Tarczyński podsumował działania Związku w 2019 roku. Przedstawił wprowadzenie nowych przepisów obowiązujących od 2020 roku: regulamin sztandarów, nowe zasady przyznawania odznaczeń. Zaprosił też do udziału w pielgrzymce strażaków na Jasną Górę oraz w powiatowym święcie strażaka.

Komendant Paweł Parobczak przedstawił informację z działań ratowniczo-gaśniczych w powiecie mińskim, z którego wynika, że w 2019 r. wystąpiło 1920 zdarzeń, jest to więcej niż w poprzednich latach. Natomiast w gminie Latowicz w 2019 r. było o 24 zdarzenia mniej niż w 2018 roku.

Zdjęcia

Krzysztof Borówek


02-01-2019

Harmonogram zebrań OSP19-01-2017

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Latowiczu

W dniu 13 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół w Latowiczu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Latowiczu. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: dh. st. bryg. Jarosław Ufnal Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim, dh. st. bryg. Paweł Parobczak Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim, Wiesława Kosobudzka Dyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu, Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP, prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy Latowicz.

Prezes Paweł Kania złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu oraz jednostek OSP za rok 2016. Ze sprawozdania wynika, że zorganizowano XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu, gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz ćwiczenia gminne OSP. OSP Chyżyny zorganizowało uroczystość 100-lecie powstania. Druhowie z terenu Gminy Latowicz uczestniczyli w Święcie Strażaka, Powiatowym Dniu Strażaka. Jednostka OSP Budy Wielgoleskie ze swoim ponad 60-letnim pożarniczym Starem 20 reprezentowała naszą gminę na Politechnice Warszawskiej, gdzie odbył się IX Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów. Uczestniczyli też w Mińskim Zlocie Pojazdów Zabytkowych WARKOT 2016, w Domu Pomocy Społecznej w Mieni oraz w Bazylice Katedralnej Świętego Michała i Floriana w Warszawie.

Na terenie gminy Latowicz w 2016 roku miało miejsce kilkanaście miejscowych zagrożeń tj. wypadki drogowe, wyłamane drzewa oraz pożary traw, nieużytków, kotłowni. Najwięcej wyjazdów odnotowała jednostka z OSP Latowicz – 38 i OSP Redzyńskie – 13, pozostałe jednostki wyjeżdżały średnia 1 – 4 razy w roku.

Z budżetu Gminy Latowicz w roku 2016 na Ochotnicze Straże Pożarne została wydana kwota 199 400,98,84 zł, na którą składało się: remonty remiz, zakup sprzętu pożarniczego, w tym 2 używanych samochodów pożarniczych, remonty sprzętu pożarniczego, zakup paliwa, ubezpieczenia oraz badania lekarskie strażaków i kierowców.

K.Borówek


31-03-2016

Uczestnictwo strażaków w Triduum Paschalnym

Coroczną tradycją Gminy Latowicz jest udział strażaków ochotników w pełnieniu warty przy grobie Pana Jezusa oraz uczestnictwo we Mszy Świętej Rezurekcyjnej. Jednostki OSP: Budy Wielgoleskie, Transbór i Wielgolas uczestniczyły w kościele Rzymskokatolickim w Wielgolesie, natomiast pozostałe jednostki w kościele Rzymskokatolickim w Latowiczu. Druhowie z OSP Budy Wielgoleskie w swoich historycznych strojach pełnili warte przy grobie Pana Jezusa w Bazylice katedralnej Świętych Floriana i Michała Archanioła w Warszawie.

Po Mszy Świętej Rezurekcyjnej w Latowiczu odbyła się defilada pododdziałów strażackich, następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu Bogdan Światek-Górski - Wójt Gminy Latowicz wraz z ks. Proboszczem parafii Rzymskokatolickiej w Latowiczu Ryszardem Mierzejewskim złożyli życzenia świąteczne strażakom oraz podzielili się jajkiem.

K.Borówek

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI21-01-2016

Zebranie sprawozdawcze OSP

W dniu 15 stycznia 2016 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Latowiczu. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: dh Antoni Jan Tarczyński Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego, dh. st. bryg. Paweł Parobczak Z-ca Komendanta Powiatowego PSP W Mińsku Mazowieckim, Wiesława Kosobudzka Dyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu, Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP, prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy Latowicz.

Prezes Bogdan Świątek-Górski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu oraz jednostek OSP za rok 2015. Ze sprawozdania wynika, że w 2015 roku zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz ćwiczenia gminne OSP. OSP Redzyńskie zorganizowało uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu pożarniczego. Druhowie z terenu Gminy Latowicz uczestniczyli w Pielgrzymce na Jasną Górę, w Święcie Strażaka, Powiatowym Dniu Strażaka. Jednostka OSP Budy Wielgoleskie ze swoim 60-letnim pożarniczym Starem 20 reprezentowała naszą gminę na zawodach sikawek w Garwolinie i w Smiglu oraz na Zlocie Pojazdów Zabytkowych w Główczycach.

Na terenie gminy Latowicz w 2015 roku miało miejsce kilkanaście miejscowych zagrożeń tj. wypadki drogowe, wyłamane drzewa. Pożary traw, nieużytków. Najwięcej wyjazdów odnotowała jednostka z OSP Latowicz – 46 i OSP Redzyńskie – 20, pozostałe jednostki wyjeżdżały średnia 1 – 4 razy w roku.

Z budżetu Gminy Latowicz w roku 2015 na Ochotnicze Straże Pożarne została wydana kwota 224 700,84 zł, na którą składało się: remonty remiz, zakup sprzętu pożarniczego, remonty sprzętu pożarniczego, zakup paliwa, ubezpieczenia oraz badania lekarskie strażaków i kierowców.

Z dniem 1 stycznia 2016 rozpoczyna się kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XIV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP. Na posiedzeniu ustalono terminy zebrań walnych sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych OSP oraz omówiono przygotowanie i wypełnienie dokumentacji na zebrania. Kampanię sprawozdawczo-wyborczą na terenie gminy zakończona będzie Zjazdem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w dniu 29 czerwca 2016 r. Ustalono też, że gminne zawody sportowo-pożarnicze odbędą się w dniu 5 czerwca 2016 r., a ćwiczenia gminne OSP 8 września 2016 r.02-10-2015

Ćwiczenia strażackie

W dniu 1 października 2015 r. na terenie gminy Latowicz odbyły się ćwiczenia jednostek OSP. Pierwszym założeniem ćwiczeń była symulacja pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Transborze, ewakuacja pensjonariuszy i pracowników.

Drugim zdarzeniem była symulacja pożaru garaży OSP Chyżyny.

W ćwiczeniach uczestniczyło 32 strażaków z 7 jednostek OSP.

Organizatorem ćwiczeń był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Latowiczu, którego reprezentowali: wiceprezes Paweł Kania, komendant gminny Halina Laskus i sekretarz Krzysztof Borówek. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim reprezentowali: mł. bryg. Artur Zalewski - Naczelnik Wydziału Operacyjnego i st. kap. Kamil Płochocki – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego.

Podsumowanie ćwiczeń odbyło się na palcu OSP Chyżyny, gdzie oficerowie zwrócili uwagę na wyposażenie osobiste strażaków (ubranie specjalne ochronne, buty strażackie) oraz odpowiednie wykorzystanie łączności radiowej przez wszystkie jednostki biorące udział w ćwiczeniu.

Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy uczestniczący w ćwiczeniach udali się do Domu Pomocy Społecznej w Transborze, gdzie poczęstowano ich smaczną grochówką.05-04-2015

Święto strażaka w gminie Latowicz

W dniu 3 maja 2015 r. obchodziliśmy Uroczystość Święta Strażaka w Gminie Latowicz. W Kościołach Rzymskokatolickich w Latowiczu jak również w Wielgolesie odbyły się uroczyste Msze Święte z udziałem strażaków.

W wielgoleskim Sanktuarium Msza Święta odbyła się o godz. 900 odprawiona została tradycyjnie w intencji OSP z terenu parafii i śp. druha Krzysztofa Szostaka. Udział wzięły poczty sztandarowe i reprezentacje OSP z Wielgolasu, Transboru i Bud Wielgoleskich.

Ks. Arkadiusz Rakoczy nawiązał w homilii zarówno do rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak i św. Floriana – patrona strażaków. Podziękował druhom za ich ofiarność, poświęcenie, za gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy innym bez względu na zagrożenie własnego zdrowia, czasami nawet życia.

Ostatni akt mszy miał miejsce przed świątynią. Przy figurze św. Floriana strażacy otrzymali błogosławieństwo, po czym udali się do remizy OSP Transbór. Od lat jest tradycją, że trzy „parafialne” straże spotykają się z okazji swego święta na wspólnym poczęstunku.

O godz. 1200 w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Latowiczu ks. Mateusz Szewczyk wspólnie z ks. Ryszardem Mierzejewskim odprawili uroczystą Mszę Świętą z okazji Świętego Floriana – patrona strażaków. W uroczystości uczestniczyło 10 pocztów sztandarowych w tym dwa z terenu gminy Borowie należące do parafii Latowicz. W uroczystości uczestniczyła również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Iwowego. Oprawę muzyczną Mszy upiększyła orkiestra strażacka z Latowicza pod batutą kapelmistrza Andrzeja Osiaka. Po odprawieniu Mszy Świętej poczty sztandarowe wraz z orkiestrą strażacką przemaszerowały na plac przy remizie OSP Latowicz. Wójt Gminy Latowicz Bogdan Świątek-Górski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Latowiczu w czasie apelu złożył życzenia wszystkim strażakom. Po zakończonym apelu ks. Mateusz przy akompaniamencie orkiestry strażackiej dokonał uroczystego poświęcenia pojazdów.04-05-2015

Strażacy na Jasnej Górze

W niedziele 26 kwietnia 2015 r. odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę.

Tradycyjnie co 5 lat odbywa się pielgrzymka strażaków na Jasną Górę. W uroczystości wziął udział m. in. Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak.

Naszą Gminę reprezentował poczet sztandarowy OSP Wężyczyn oraz strażacy z poszczególnych jednostek OSP pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Latowiczu Pawła Kania.08-04-2015

Uczestnictwo strażaków w Triduum Paschalnym

Coroczną tradycją Gminy Latowicz jest udział strażaków ochotników w pełnieniu warty przy grobie Pana Jezusa oraz uczestnictwo we Mszy Świętej Rezurekcyjnej. Jednostki OSP: Budy Wielgoleskie, Transbór i Wielgolas uczestniczyły w kościele Rzymskokatolickim w Wielgolesie, natomiast pozostałe jednostki w kościele Rzymskokatolickim w Latowiczu

Po Mszy Świętej Rezurekcyjnej w Latowiczu odbyła się defilada pododdziałów strażackich, następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu Bogdan Światek-Górski - Wójt Gminy Latowicz wraz z ks. Proboszczem parafii Rzymskokatolickiej w Latowiczu Ryszardem Mierzejewskim złożyli życzenia świąteczne strażakom oraz podzielili się jajkiem.20-01-2015

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 13 stycznia 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Latowicz odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Latowiczu. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: dh Antoni Jan Tarczyński Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego, dh. st. bryg. Jarosław Ufnal Komendant Powiatowy PSP W Mińsku Mazowieckim, Wiesława Kosobudzka Dyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu, Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP, prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy Latowicz.

Prezes Bogdan Świątek-Górski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Latowiczu oraz jednostek OSP za rok 2014. Ze sprawozdania wynika, że w 2014 roku zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz ćwiczenia gminne OSP. Druhowie z terenu Gminy Latowicz uczestniczyli w Święcie Strażaka, Powiatowym Dniu Strażaka. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dębe Małe uczestniczyła w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Mińsku Mazowieckim.

Na terenie gminy Latowicz w 2014 roku miało miejsce kilkanaście miejscowych zagrożeń tj. wypadki drogowe, wyłamane drzewa. Pożary ścierniska, nieużytków, bel ze słomą, barak. Najwięcej wyjazdów odnotowała jednostka z OSP Latowicz – 32 i OSP Redzyńskie – 12, pozostałe jednostki wyjeżdżały średnio 1 – 3 razy w roku.

Z budżetu Gminy Latowicz w roku 2014 na Ochotnicze Straże Pożarne została wydana kwota 231 740 zł, na którą składało się dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Redzyńskie, zakup paliwa, remonty sprzętu pożarniczego, remonty remiz, zakup sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia oraz badania lekarskie strażaków i kierowców.

W czasie zebrania ustalono terminy zebrań walnych sprawozdawczych w poszczególnych OSP oraz omówiono przygotowanie i wypełnienie dokumentacji na zebrania. Ustalono też, że gminne zawody sportowo-pożarnicze odbędą się w dniu 7 czerwca 2015 r., a ćwiczenia gminne OSP w miesiącu wrześniu 2015 r.

Sprawozdanie za 2014 rok.14-11-2014

Informacja Wójta Gminy Latowicz

W dniu 12 listopada 2014 r. strażacy OSP Redzyńskie zaprosili na oględziny zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 na podwoziu Mercedes – Benz ATEGO.

  Wśród zaproszonych gości byli:
 • Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego, Starosta Miński – Antoni Jan Tarczyński
 • Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim – bryg. Paweł Parobczak,
 • V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mińsku Mazowieckim – Andrzej Belkiewicz,
 • Wójt Gminy – Bogdan Świątek Górski,
 • Przewodniczący Rady Gminy – Jan Domański,
 • Radni Rady Gminy Latowicz, sołtysi, mieszkańcy sołectwa Redzyńskie.

Samochód ten zamienił starą ponad 45 letnią i wysłużoną Skodę-Liaz 706. Nowo zakupiony samochód będzie wykorzystany do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi a także będzie wykonywał zadania związane z ratownictwem technicznym i medycznym.

Pozyskiwanie środków finansowych rozpoczęto od przekazania uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Redzyńskie w 2013 r. funduszu sołeckiego Sołectwa Redzyńskie w kwocie 10 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego w 2014 r. Następnie Rada Gminy Latowicz uchwałą przeznaczyła kwotę 120 000,00 zł na powyższy zakup. Posiadając potwierdzone środki finansowe w kwocie 130 000,00 zł rozpoczęto składanie wniosków o dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

  Na powyższe zadanie przeznaczone zostały następujące środki finansowe:
 1. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego - 150 000,00 zł
 2. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie - 150 000,00 zł
 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 150 000,00 zł
 4. Budżet Gminy Latowicz w tym fundusz sołecki Sołectwa Redzyńskie 10 000,00 zł - 130 000,00 zł
 5. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. - 10 000,00 zł
 6. Środki własne OSP Redzyńskie w tym dyrektor Generalny Lasów Państwowych 5 000,00 zł, wpłaty przedsiębiorców i członków OSP Redzyńskie, osób fizycznych, sprzedaż na złom samochodu SKODA-LIAZ - 19 984,00 zł
Razem: 609 984,00 zł

Szczególne podziękowania kieruję do Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starosty Mińskiego, za tak dużą pomoc przy pozyskaniu wysokich środków finansowych. Dzięki tym środkom zrealizowano marzenie strażaków ochotników OSP Redzyńskie. Zakupiony nowy pojazd przyciąga i mobilizuje do wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej, co uwidocznione jest na załączonych zdjęciach.

Dziękuję wszystkim darczyńcom, sponsorom którzy wsparli finansowo zakup tego samochodu.26-09-2014

Ćwiczenia OSP 2014

W dniu 25 września 2014 r. na terenach leśnych w miejscowości Budy Wielgoleskie odbyły się ćwiczenia jednostek OSP z terenu Gminy Latowicz. W ćwiczeniach uczestniczyło 38 strażaków z 8 jednostek OSP. Organizatorem ćwiczeń był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Latowiczu, którego reprezentowali: prezes Bogdan Świątek-Górski – Wójt Gminy Latowicz oraz wiceprezes Paweł Kania i komendant gminny Halina Laskus. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim reprezentowali: bryg. Sławomir Makowski – Dowódca JRG oraz mł. bryg. Artur Zalewski - Naczelnik Wydziału Operacyjnego. Podsumowanie ćwiczeń odbyło się na palcu OSP Budy Wielgoleskie, gdzie oficerowie zwrócili uwagę na wyposażenie jednostek typu GLM w sprawne pływaki i linki do linii ssawnej oraz odpowiednie wykorzystanie łączności radiowej przez wszystkie jednostki biorące udział w ćwiczeniu.02-06-2014

Zawody sportowo-pożarnicze

W dniu 1 czerwca 2014 r. na boisku w Latowiczu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach - sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. W zawodach udział wzięło 11 drużyn OSP i jedna Żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dębe Małe (nie uczestniczyły jednostki OSP Budy Wielgoleskie i OSP Waliska).


Komisja w składzie:
 • bryg. Sławomir Makowski - sędzia główny
 • mł. bryg. Marek Wróbel - sędzia
 • kpt. Michał Kądziołka - sędzia
 • asp. sztab. Piotr Sitek – sędzia
po przeliczeniu punktacji, przedstawiła następującą klasyfikację zawodów:
 1. OSP Redzyńskie
 2. OSP Strachomin
 3. OSP Oleksianka
 4. OSP Wężyczyn
 5. OSP Dębe Małe
 6. OSP Latowicz
 7. OSP Chyżyny
 8. OSP Transbór
 9. OSP Wielgolas
 10. OSP Dąbrówka
 11. OSP Kamionka

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymały puchary oraz nagrody pieniężne: I miejsce 800,00 zł, II miejsce 500,00 zł i III miejsce 300,00 zł.


Galeria zdjęć z zawodów 2014


28-05-2014

Ćwiczenia strażackie

Dnia 27 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Latowiczu ramach ćwiczeń przeprowadzono ewakuację. W ewakuacji uczestniczyli: zastęp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej Latowicz, 304 dzieci i młodzieży szkolnej, 24 nauczycieli i 12 pracowników obsługi administracyjnej.

Po zakończeniu ewakuacji strażacy pokazali dzieciom i młodzieży możliwości użycia samochodów pożarniczych, pokazano podanie prądu wody i piany za pomocą szybkiego natarcia i działka wodnego zamontowanego na dachu samochodu oraz możliwości użycia drabiny strażackiej.06-05-2014

Święto strażaka w gminie Latowicz

Na terenie gminy Latowicz funkcjonują dwie parafie Rzymskokatolickie: w Latowiczu i w Wielgolesie.

Do Parafii Rzymskokatolickiej w Wielgolesie pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej należą jednostki OSP: Budy Wielgoleskie, Transbór i Wielgolas. W dniu 3 maja 2014 r. o godz. 900 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryii Panny w Wielgolesie ks. Arkadiusz Rakoczy odprawił Mszę Świętą w intencji strażaków ochotników oraz ich rodzin. Następnie poczty sztandarowe wraz z uczestnikami Mszy Świętej udali się do figurki Świętego Floriana, gdzie ks. Rakoczy udzielił uroczystego błogosławieństwa wraz z życzeniami dla druhów z okazji ich Święta. Wszyscy strażacy udali się na wspólne spotkanie do remizy OSP Wielgolas.

W niedzielę 4 maja 2014 r. o godz. 1200 w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Latowiczu ks. Mariusz Danelczyk wspólnie z ks. Ryszardem Mierzejewskim odprawili uroczystą Mszę Świętą z okazji Świętego Floriana – patrona strażaków. W uroczystości uczestniczyło 10 pocztów sztandarowych w tym dwa z terenu gminy Borowie należące do parafii Latowicz. W uroczystości uczestniczyła również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Iwowego. Oprawę muzyczną Mszy upiększyła orkiestra strażacka z Latowicza pod batutą kapelmistrza Andrzeja Osiaka. Po odprawieniu Mszy Świętej poczty sztandarowe wraz z orkiestrą strażacką przemaszerowały na plac przy remizie OSP Latowicz. Wójt Gminy Latowicz Bogdan Świątek-Górski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Latowiczu w czasie apelu złożył życzenia wszystkim strażakom.

Po zakończonym apelu ks. Mariusz przy akompaniamencie orkiestry strażackiej dokonał uroczystego poświęcenia pojazdów.18-03-2014

Walne zebrania sprawozdawcze

W okresie od 13 stycznia do 15 marca 2014 roku we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się walne zebrania sprawozdawcze. W zebraniach uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Latowiczu, sołtysi i radni Gminy Latowicz. Ponadto w zebraniu OSP Redzyńskie uczestniczyli: Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie i Paweł Parobczak – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, a w zebraniu OSP Latowicz: Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie i Jarosław Ufnal – Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim. Najważniejsze problemy, jakie poruszano w czasie walnych zebrań sprawozdawczych to: wypełnienie druków sprawozdań na zebrania, braki w wyposażeniu jednostek (9 jednostek nie posiada ubrań specjalnych, które są wymagane przy udziale strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych), opłaty za energię elektryczną. Jednostka OSP Redzyńskie planuje w 2014 roku zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4, w tym celu złożono wnioski o dofinansowanie powyższego zakupu. W budżecie Gminy Latowicz na zakup samochodu przeznaczono kwotę 130 000,00 zł, przewidywany kosz zakupu samochodu około 630 000,00 zł.15-01-2014

Spotkanie spawozdawcze OSP

W dniu 8 stycznia 2014 r. w remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Latowiczu.
Czytaj więcej...