SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • godziny pracy

URZĄD STANU CYWILNEGO


Powrót

Dane statystyczne mieszkańców Gminy Latowicz dotyczące stanu cywilnego w dniu 01-01-2014

L.p. Miejscowość Kawaler Panna Wdowiec Wdowa Rozwiedziony Rozwiedziona
1. Borówek 5 9 1 4 0 0
2. Budy Wielgoleskie 29 20 3 19 4 5
3. Budziska 27 10 2 16 1 0
4. Chyżyny 27 16 3 20 3 4
5. Dąbrówka 8 3 1 5 1 2
6. Dębe Małe 36 17 5 33 7 5
7. Generałowo 14 4 2 6 0 0
8. Gołełąki 25 16 5 14 2 4
9. Kamionka 50 17 0 18 2 6
10. Oleksianka 42 24 4 18 1 5
11. Redzyńskie 38 16 5 22 3 1
12. Stawek 15 6 2 8 2 1
13. Strachomin 24 15 6 13 2 3
14. Transbór 49 35 3 29 7 7
15. Waliska 25 11 4 22 3 2
16. Wężyczyn 27 11 1 13 2 3
17. Wielgolas 84 55 4 44 6 5
18. Latowicz 159 114 17 97 18 24
- Razem 684 397 68 401 64 77
  Statystyka rejestracji zdarzeń w Urzędzie Gminy Latowicz stan na 30.06.2014 roku
 • urodzenia - 44
 • małżeństwa -24
 • zgony - 30
 • zameldowania na pobyt stały - 20
 • wymeldowania z pobytu stałego - 30
 • zameldowania na pobyt czasowy - 30
 • zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca - 1


  Stan ludności zameldowanej na pobyt stały
 • 31.12.2012 rok - 5497
 • 31.12.2013 rok - 5469
 • 30.06.2014 rok - 5479

Powrót