SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

GOSPODARKA KOMUNALNA
11-12-2014
27-10-2014

Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz - Rozstanki

Gmina Latowicz w porozumieniu z Gminą Cegłów będącą Lidrem przystąpiła do partnerskiego projektu pn: „Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki”.

Projekt współfinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytet IV „Środowisko, zapobiegnia zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi”, „Rekultywacja składowisk odpadów”.

Całkowita wartość projektu wynosi 558 170,74 zł natomiast kwota dofinansowania 436 489,52 zł. Dotacja ta stanowi 78,20 % kosztów kwalifikowalnych całego projektu.

Projekt został zrealizowany przez wykonawcę : Zakład Usługowo – Handlowy TOMBET Tomasz Gwóźdź z Kielc.

Głównym założeniem projektu było zmniejszenie ilości składowanych odpadów a tym samym ograniczenie ich wpływu na środowisko, w tym NATURA 2000 i inne obszary chronione.

W ramach rekultywacji wykonano warstwę wyrównawczo – odgazowującą o grubości 30 cm, warstwę uszczelniającą z gruntu mało przepuszczalnego o grubości 30 cm, która będzie ograniczała infiltrację wód opadowych oraz warstwę rekultywacji biologicznej poprzez ułożenie na górnej powierzchni i skarpach składowiska warstwy humusu o grubości 15cm, a także całość obsiano mieszanką nasion traw.

Ponadto zakupiono sprzęt do pielęgnacji zrekultywowanych terenów: kosy spalinowe oraz traktorek z kosiarką do trawy z zestawem mulczującym, którym zmniejsza się ilość odpadów organicznych m.in. poprzez cięcie skoszonej trawy w drobniejsze elementy.