SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • godziny pracy

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
30-07-2015

Gospodarka Niskoemisyjna

Drogi Mieszkańcu!

Informujemy, że Gmina Latowicz przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”

  PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • redukcji zużycia energii finalnej,
 • poprawy jakości powietrza
 • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
  Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, mogą brać udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:
 • termomodernizacje budynków
 • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
 • działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)
 • modernizacja oświetlenia ulicznego

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Latowicz w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta skierowana jest do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, a także do instytucji, zakładów oraz przedsiębiorstw, znajdujących się na terenie gminy Latowicz, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców.

Ankietę w wersji papierowej można otrzymać i wypełnić w Urzędzie Gminy Latowicz, bądź pobrać z udostępnionych poniżej załączników.

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety on-line: Link do ankiety

-/Wójt Gminy Latowicz/-